Här finner du de presentationer som talarna hade under Rekrytering & Validering 2017.

Onsdag 10:15-10:40
Regeringens syn på valideringsarbete – Elin landell
Validering kan underlätta kompetensförsörjningen och bidra till effektivare utbildning. Betydligt fler personer än idag behöver få möjlighet att få sin kompetens synliggjord och erkänd för att komma vidare i arbete och utbildning. Vad behöver vi i Sverige fokusera på för att höja valideringens kvalitet och omfattning?
Klicka här för att ta del av presentationen

Onsdag 15:30-16:10
Konsten att gå från beslut till handling – Michael Rangne
Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att komma åt det mesta av värde i livet. Och för att kunna leda andra. Självdisciplin, energi och målmedvetenhet skiljer agnarna från vetet. Det är en värld mellan att filosofera och att fatta ett beslut. Beslut som följs upp i handling förändrar ens liv och ibland världen. Att fundera och reflektera är en utmärkt början, men vill man påverka måste man komma vidare till handling om det inte i slutänden ska bli ”business as usual”.
Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 09:10-09:50
Transpersoners situation i samhället igår, idag och i morgon – Alfie Martins och Sara Bystam
1 december 2016 tillsattes en ny utredning för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner: ”De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla utan någon åtskillnad. Transpersoners rättigheter är en självklar del av arbetet med de mänskliga rättigheterna och de svårigheter transpersoner möter aktualiserar viktiga frågor kring samhällets ansvar för implementeringen av de mänskliga rättigheterna och skyddet mot diskriminering”. Bemötande är troligen den största och alltid aktuella frågan för oss och vi vill visa hur vår situation ser ut igår, idag och i framtiden!
Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 09:50-10:30
Rekrytering som validering – Per Andersson
Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt människors kunskap och kompetens, oberoende av var, hur och när de har lärt sig. Att få ett arbete är centralt när det gäller att en individ ska få erkännande för att kunnandet är tillräckligt och värdefullt. Det gäller speciellt inom yrken som inte är reglerade och alltså inte kräver en specifik formell kompetens. Rekrytering av personal kan därför förstås som en form av validering. Men viktiga frågor blir då också vilka kompetenskrav som ställs på den som rekryteras och hur dessa är relaterade till den kompetens som arbetet faktiskt kräver.
Klicka här för att ta del av presentationen