Rekrytering & Validering är mötesplatsen och konferensen för dig som jobbar  med rekrytering, validering & HR. Här utvecklas du inom ditt yrkesområde och lyssnar till sakkunniga talare, knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor. Du får ny kunskap, arbetsglädje och inspiration under två glädjefyllda och utvecklande dagar!