JIM FRÖLANDER, INTEGRATIONSKOORDINATOR PÅ FILIPSTADS KOMMUN

JIM FRÖLANDER, INTEGRATIONSKOORDINATOR PÅ FILIPSTADS KOMMUN

JIM FRÖLANDER, INTEGRATIONSKOORDINATOR PÅ FILIPSTADS KOMMUN