IBRAHIM KHALIFA, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, SIGTUNA KOMMUN

IBRAHIM KHALIFA, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, SIGTUNA KOMMUN

IBRAHIM KHALIFA, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, SIGTUNA KOMMUN

    Foto: Kari Kohvakka

    Ibrahim Khalifa är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna. Ibrahims viktigaste fråga är rätten till arbete, att alla kan och alla ska jobba.  Han har länge varit aktiv i kommunpolitiken, bland annat som kommunfullmäktigeledamot, ledamot av kommunstyrelsen och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN).