ELIN LANDELL, KANSLICHEF PÅ VALIDERINGSDELEGATIONEN

ELIN LANDELL, KANSLICHEF PÅ VALIDERINGSDELEGATIONEN

ELIN LANDELL, KANSLICHEF PÅ VALIDERINGSDELEGATIONEN

    Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen 2015-2019. Delegationen har regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete på valideringsområdet. Elin Landell är nationalekonom och har jobbat med analys och politikutformning inom kompetensförsörjningsområdet för både myndigheter och intresseorganisationser samt Utbildnings-, Arbetsmarknads-, Integrations- och jämställdhets- och Finansdepartementet.