ANNE BUCKARD, CHEF FÖR ETABLERING & MÅNGFALD PÅ ARBETSLIVSRESURS

ANNE BUCKARD, CHEF FÖR ETABLERING & MÅNGFALD PÅ ARBETSLIVSRESURS

ANNE BUCKARD, CHEF FÖR ETABLERING & MÅNGFALD PÅ ARBETSLIVSRESURS

    Anne Buckard, affärsutvecklare inom Arenakoncernen. Anne har mer än 17 års erfarenhet av tjänster som syftar till att matcha personer från arbetslöshet till en lämplig och långsiktig egen försörjning. Inom Arenakoncernen återfinns bolag som erbjuder rekrytering, bemanning samt matchnings/ jobbförmedlingstjänster.