ÄNTLIGEN FÅR LANDETS OFFENTLIGA KOMMUNIKATÖRER EN EGEN ÅRLIG MÖTESPLATS

Den ensidiga masskommunikationens dagar är räknade. Att kommunicera rätt budskap till rätt mottagare vid rätt tidpunkt och i relevanta kanaler blir allt viktigare. När medielandskapet och mängden alternativ att kommunicera förändras öppnas det nya möjligheter, men också nya prövningar. Publikom har sakta men säkert vuxit fram efter det att tidigare deltagare under eFörvaltningsdagarna uttryckt behov av en egen mötesplats, dessutom verkar nyfikenheten rörande kommunikation växa från år till år. Hur skall man följa med och kanske även ligga i framkant vad det gäller nya möjligheter att tillgodose alla medborgares behov av information?

För den som arbetar med kommunikation i olika former inom landets offentliga sektor kan det även vara en prövning att förhålla sig till regelverk och lagstiftning kring lagring av personuppgifter, databaser och kommunikation via exempelvis sociala medier. Vad får jag lagra? Hur får jag uttrycka mig på organisationens webbsida? När ikläder jag mig rollen som privatperson kontra anställd i organisationen och finns det egentligen en gräns för vad jag kan uttrycka på facebook? Det finns också massvis av nya rön kring kommunikation.

Hur får jag ut vårt budskap på bästa vis? Hur skall jag uttrycka mig till pressen? Hur arbetar vi med informationen vid en krissituation? Ja, dessa och många andra frågor förtjänar enligt oss en egen konferens och mötesplats.

Det behövs en årlig tillställning där du kan träffa dina kollegor med liknande uppdrag för att utbyta erfarenheter, ta del av nyheterna på området, utvecklas i din yrkesroll och ytterligare stärka din kompetens. För att möta behoven finns nu PUBLIKOM – mötesplatsen för landets offentliga kommunikatörer.

Varmt välkommen till oss!

Lämna ett svar