På mötesplatsen Rekrytering och Validering 2017 utser vi ”Årets Rekryterare 2016”. Vi vill med detta pris belöna ett framgångsrikt och nyskapande rekryteringsarbete. Vi vill uppmärksamma rekryterare som inte bara har gjort ett stort antal placeringar under året med goda referenser utan också de som utnyttjat nya vägar för att koppla samman företag och kandidater. Finns det någon som under 2016 utfört en prestation utöver det vanliga som gjort stor skillnad för sin organisation, sitt företag eller en kund?

Här ser du de nominerade till utmärkelsen. Juryns arbete för att välja ut årets pristagare har nu startat och vi ser med spänning fram emot prisutdelningen.

Vem erhåller priset som Sverige bästa rekryterare under Rekrytering och Validering 2017?

Anna Liljegren Rassing, Novare Professionals
Anna har varit verksam inom rekryteringsbranschen i ett par år och har gjort en strålande resa sedan sin examen 2014. Hon är professionell ut i fingerspetsarna och duktig på att bygga team och coacha sina medarbetare. Mycket snabbt har hon blivit ett namn att räkna med i branschen.

Linus Holmgren, Vallentuna kommun
Linus har tagit kommunens rekryterings strategi till nya nivåer genom sitt nytänkande och användning av sociala medier. Särskilt framgångsrika har Vallentuna kommun blivit när det gäller strategisk kompetensförsörjning via LinkedIn, tack vare Linus. 2016 fick kommunen en utmärkelse från LinkedIn just av den anledningen.

Eva Jonsson, Vård & Omsorg Malmö Stad
Eva har hållit ihop Malmö stads sommarrekrytering till vård och omsorg. Hon har koordinerat och samordnat fem förvaltningars rekrytering med ett hundratal chefer. Komplexiteten att rekrytera till vården är att det finns få utbildade samt en syn på uppdraget som säger att alla oavsett utbildningsnivå kan jobba inom vården.

Markus Magnell, Hotell & Reseverket – Bohmans Nätverk
För att Markus hittat nya vägar att finna kandidater, att Markus vågat se kravprofiler från nya håll och med detta skapat vägar för kandidater att nå fram. detta har hjälpt arbetsgivare att förnya sina organisationer.

Mathias Jävergren, Arbetsförmedlingen
Mathias har på ett banbrytande sätt kopplat samman företag med arbetslösa som genererat extremt många nya arbeten. Dessutom har han lyckats med att få in nyanlända i arbete och kopplat ihop det med bland annat SFI med mera.

Marie De Laval, Paxton
Marie De Laval och Paxton nomineras på grund av uppbyggnaden av rekryteringen inom hållbarhet på Bonnier där de har ett unikt samarbete där kandidaterna kommer både från Bonniers kunder, nätverk och kanaler och kontakter – alltså inte genom klassiska CV-databaser. Ett annat område är det nyskapande genom samarbete med Student Node – en startup på inkubatorverksamheten på Universitetet. Där genomförs gemensamma mingel där aktuella uppdrag och projekt matchas med studenter och nyutexaminerade som visat intresse för aktuella projekt för kunder.

Anna Rydbacken, TNG Group AB
Anna Rydbacken har lett hela TNGs rekryteringsteam som utmanat sig själva att gå från att rekrytera enligt den ”Traditionella sättet” till att anamma och leda utvecklingen inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Detta sker i samtliga rekryteringsprocesser vilket gör att de gemensamt driver branschen framåt och utvecklar kundföretag inom alla branscher och segment.