REKRYTERING & VALIDERING

NORRA LATIN STOCKHOLM 10-11 MAJ 2017

Rekrytering & Validering är mötesplatsen och konferensen för dig som jobbar  med rekrytering, validering & HR. Här utvecklas du inom ditt yrkesområde och lyssnar till sakkunniga talare, knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor. Du får ny kunskap, arbetsglädje och inspiration under två glädjefyllda och utvecklande dagar!

4990 Kr
SMART BIRD
  • Gäller till 31/3
5990 Kr
JUST A BIRD
  • Gäller från 21/4 fram till evenemang

VÅRA SAMARBETSPARTNERS 2017